O podjetju

Začetki samostojnega podjetništva Jože Leskovec segajo v l. 1997. Prvotna dejavnost je zajemala splošna kovinsko-obdelovalna dela za potrebe strege v lesni industriji, transportne trakove in druge stroje. Ta se je kasneje razširila še na proizvodnjo elementov fluidne tehnike, kar so danes osnovni proizvodi podjetja.

V podjetju lahko nudimo sledeče storitve:

 • svetovanje pri razvoju strojnih komponent
 • konstrukcija strojev in naprav
 • (CNC) razrez pločevine
 • struženje
 • rezkanje
 • struženje
 • vrtanje
 • (robotsko) varjenje
 • vzdrževanje strojev in naprav

V podjetju sta vizija in poslanstvo vseskozi usmerjena k
zadovoljevanju potreb kupcev, za kar je potrebno
nenehno sledenje trendom na področju kovinske
industrije, investiranje v sodobno proizvodno in
tehnološko opremo ter izobraževanje zaposlenih.
Posledično se poglavitna prednost naših izdelkov pred
konkurenčnimi nahaja v uporabi sodobne tehnologije in
znanja zaposlenih ter maloserijskega načina proizvodnje,
kar omogoča večjo fleksibilnost. Posledica je visoka
kvaliteta proizvodov ter možnost prilagajanja zahtevam
kupcev.
Cilji podjetja so usmerjeni k.

 • rasti ugleda, kar dosegamo s kvalitetnimi proizvodi, dovršenimi delovnimi procesi in usmerjenosti k kupcem.
 • ponudbi celovitih rešitev za kupca s poudarkom na individualnem pristopu
 • nenehnem vlaganju v razvoj in investiranju v sodobno tehnologijo
 • prodoru na tuje trge.

Stremenje k zastavljenim ciljem po izoblikovani viziji podjetja je zaveza in obveza vseh zaposlenih.